Releasing

Releasing av bil

Relasing/Videreleasing er i praksis å overføre en leasingavtale til en annen person før den opprinnelige leasingperioden er avsluttet. Dette er ofte gunstig for begge parter, siden behovene er ulike og kan endre seg underveis i leasingavtalen.

Se biler

BILKATEGORIER

No items found.